Vai bieži apzināmies vēsturi, ko glabā tās sienas, kurās norit mūsu ikdienas dzīve, tie Rīgas mūri, kuriem katru dienu ejam garām?

Pat tikai 20. gadsimtā Rīga piedzīvojusi vairākus sociālus, politiskus un militārus konfliktus, kuru laikā pilsēta kļuva par patvērumu atsevišķām cilvēku grupām, kas bija spiestas slēpties, un tas bija vienīgais veids, kā izvairīties no vajāšanām vai fiziskas iznīcināšanas. 1905. gada revolūcijas laikā, sarkanā terora laikā 1919. gadā un Otrā pasaules kara laikā tika glābti dažādo režīmu reālie vai iedomātie pretinieki: revolucionāri no cara policijas, šķiras ienaidnieki no Sarkanās Armijas, ebreji, karagūstekņi un dezertieri no nacistiem, leģionāri no padomju varas.

Mēs vēlamies iezīmēt šīs vietas Rīgas kartē un stāstīt par to, kā tos, kuriem draudēja droša nāve, riskējot ar savu dzīvību, slēpa drosmīgi rīdzinieki. Sienas izstāstīt nevar, jāstāsta ir cilvēkiem. Stāstiet mums savus stāstus par vietām Rīgā, kas 20. gadsimtā kalpojušas par patvērumu vajātajiem. info@pagridesriga.lv

Lapas izveidi atbalstīja Associates, Partners et Sons.

Aktualitātes

Mēs vēlamies dot ieguldījumu Rīgas mazzināmās un noklusētās vēstures izpētē, apgūšanā un popularizēšanā. Ļaut ieskatīties dažādos vēsturiskajos notikumos un apjaust to sarežģītību, kā arī to ietekmi uz vienkāršu cilvēku dzīvi.

Projekta „Pagrīdes Rīga” ietvaros Žaņa Lipkes memoriālā 2014. gada rudenī paredzēta arī izstāde par slēpšanās vietām Rīgā un pilsētas topogrāfiju Otrā pasaules kara laikā - vienā no mazāk zināmajām Rīgas vēstures lappusēm.

Sekojiet aktuālajai informācijai! 


 

Iesūtīt slēptuvi

Sniedz arī savu ieguldījumu Rīgas mazzināmās un noklusētās vēstures izpētē – dalies ar mums, ja tev ir zināms stāsts par vajāto slēpšanos kādā Rīgas vietā, ja tev ir vēsturiska šādas vietas tā laika fotogrāfija, un šī informācija tiks šeit publicēta.

info@pagridesriga.lv

Pievienot bildes

Kopējais bilžu izmērs nepārsniedz 99M

404
Page you are trying to view can't be found!
Rīgas plāns. Rīga: J. Roze, [1940]. No LNB kolekcijas.