“Pagrīdes Rīga” ir Žaņa Lipkes memoriāla veidots urbānās topogrāfijas projekts, kas iezīmē ebreju glābšanas vietas Otrā pasaules kara laikā Rīgā un tās tuvējā apkārtnē ar īpašas piemiņas zīmes palīdzību un šeit pieejamo digitālo karti.

Piemiņas zīmes dizaina iedvesmas avots ir Žaņa Lipkes Ķīpsalas mājas pagalmā esošais malkas šķūnis, zem kura tika slēpti vajātie ebreji. Divslīpju jumts ir kļuvis arī par Žaņa Lipkes memoriāla simbolu un atpazīšanas zīmi.

Šobrīd gājēju ietvēs Rīgā ir izvietotas 28 šādas piemiņas zīmes, tomēr ar ebreju glābšanu saistīto vietu Rīgā un tās tuvējā apkārtnē ir ievērjami vairāk. Projekta mērķis ir turpināt dokumentēt šīs vietas un piedāvāt to iespējami plašu topogrāfisko pārskatu.

Karte nebūtu pilnīga bez tādu ebreju piespiedu koncentrācijas vietu kā Rīgas geto, Mežaparka darba nometnes “Kaiserwald” un tās Pārdaugavas filiāles “Lenta” atzīmēšanas.  Līdz pat kara beigām drosmīgi rīdzinieki no šīm vietām centās palīdzēt bēgt ebreju līdzpilsoņiem.

“Vēstījums par holokaustu Latvijā būs nepilnīgs, ja neatgādināsim par tiem cilvēkiem, kuru sirdsapziņa nespēja samierināties ar ebreju traģēdijas vienkārša vērotāja lomu.  Ebreju iznīcināšanu nacisti īstenoja ar tīšu atklātību, apzināti nostādot sabiedrību izvēles priekšā. Tie, kuri izvēlējās aktīvu pretdarbību holokaustam, itin visur bija mazākumā. Arī Latvijā. Viņu nelielā skaita dēļ pret holokaustu vērstā darbība nekļuva par kustību, bet izpaudās tikai kā atsevišķu savrupnieku protests pret nacistu necilvēcisko izrīkošanos ar ebrejiem.”

Šie vārdi pieder muzeja “Ebreji Latvijā” dibinātājam Marģeram Vestermanim. Viņa daudzu gadu gaitā vāktā un apkopotā informācija par ebreju glābējiem Rīgā un visā Latvijā lielā mērā kalpojusi par pamatu šeit piedāvātajai kartei un to pavadošajiem stāstiem.

Lapas izveidi atbalstīja Associates, Partners et Sons.

Slēptuvju saraksts

Aktualitātes

2020. gada sākumā sagatavošanā ir mobilā lietotne - audiogids "Pagrīdes Rīga" latviešu, angļu, krievu un vācu valodās. 

Mobilā lietotne piedāvās iepazīt ar īpašu piemiņas zīmi izceltās 28 ebeju slēpšanas vietas Rīgas pilsētvidē, kā arī iezīmēs lielākās piespiedu koncentrācijas vietas - Rīgas geto, Mežaparka darba nometni “Kaiserwald” un tās Pārdaugavas filiāli “Lenta”.


 

Iesūtīt slēptuvi

Sniedz arī savu ieguldījumu Rīgas mazzināmās vēstures izpētē – dalies ar mums, ja tev ir zināms stāsts par vajāto slēpšanos kādā Rīgas vietā, ja tev ir vēsturiskas šādas vietas fotogrāfijas vai citi dokumenti, un šī informācija tiks šeit publicēta.

info@pagridesriga.lv

Pievienot bildes

Kopējais bilžu izmērs nepārsniedz 99M

404
Page you are trying to view can't be found!
Rīgas plāns. Rīga: J. Roze, [1940]. No LNB kolekcijas.